GomoreRunner

Gomore Runner App

Gomore Runner App สำหรับนักวิ่ง พร้อมแล้วบน iOS

ขั้นกว่าของ Application สำหรับนักวิ่ง Gomore Runner app ไม่ได้บอกแค่ อัตราการเต้นของหัวใจที่แม่นยำเท่านั้น แต่ยังบอกถึงขีดความสามารถของคุณว่า จะวิ่งได้อีกกี่กิโลเมตร ตามความหนักที่ใช้อยู่ เพื่อเป็นข้อมูลให้ตัดสินใจได้ว่าจะเพิ่มหรือลดความเร็ว เพื่อให้ถึงเป้าหมายด้วยเวลาที่ดีที่สุด

[…]