3

การใช้งาน Gomore Runner App

Gomore Runner App

เพราะการจัดการใช้แรงหรือความหนักในการวิ่งเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการวิ่งระยะไกล Gomore Runner App เป็น application […]

App

Gomore Runner พร้อมแล้วสำหรับลูกค้า Android

หลังจากที่ปล่อยให้ Download version iOS ไปแล้ว. Gomore Runner Application สำหรับนักวิ่ง ที่มาพร้อมกับข้อมูล Stamina วันนี้ Gomore Runner App พร้อมแล้วสำหรับนักวิ่งผู้ที่ใช้ Android Phone. ฝึกซ้อมไปกับข้อมูลที่แม่นยำครับ

GomoreRunner

Gomore Runner App

Gomore Runner App สำหรับนักวิ่ง พร้อมแล้วบน iOS

ขั้นกว่าของ Application สำหรับนักวิ่ง Gomore Runner app ไม่ได้บอกแค่ อัตราการเต้นของหัวใจที่แม่นยำเท่านั้น แต่ยังบอกถึงขีดความสามารถของคุณว่า จะวิ่งได้อีกกี่กิโลเมตร ตามความหนักที่ใช้อยู่ เพื่อเป็นข้อมูลให้ตัดสินใจได้ว่าจะเพิ่มหรือลดความเร็ว เพื่อให้ถึงเป้าหมายด้วยเวลาที่ดีที่สุด

[…]