การใช้งาน Gomore Runner App

Gomore Runner App

เพราะการจัดการใช้แรงหรือความหนักในการวิ่งเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการวิ่งระยะไกล Gomore Runner App เป็น application ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานรู้ถึงระดับ stamina หรือแรงที่เหลือระหว่างการวิ่ง และ สรุปผล หลังการ workout แล้ว ซึ่งช่วยให้นักวิ่งประเมินความแข็งแกร่งและความทนทานในการวิ่งได้ รวมถึงข้อมูลการใช้พลังงานไม่ว่า Aerobic Energy หรือ Anaerobic Energy

1

Gomore Runner App ให้ข้อมูลดังนี้

– Stamina remaining (%)
– Aerobic energy (%)
– Anaerobic energy (%)
– เส้นทางการวิ่งแบบ real-time
– ระยะทางที่วิ่งผ่านมาแล้ว
– ความเร็ว
– ประมาณการณ์ระยะทางที่วิ่งได้ไกลที่สุด
– ประมาณการณ์แคลอรี่ที่สามารถ burn ได้สูงสุด
– แคลอรี่ที่ burn ไปแล้วแบบ real-time
– Heart rate and heart rate zones

Gomore Runner App ทำงานอย่างไร

Gomore Runner App เป็น Application ที่ download ได้ทั้ง iOS หรือ Android ฟรี โดย App จะใช้ร่วมกับ Gomore Stamina Sensor ซึ่งเป็นสายคาดหน้าอก วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth 4.0 หรือ ANT+ แล้วคำนวนผลจากอัลกอลิทึมเฉพาะของ Gomore ออกมาเป็นค่า Stamina แล้วเก็บค่าผ่านระบบคลาวด์ ทำให้ผู้ใช้งานดูสถิติย้อนหลังได้

การใช้งาน Application

ในช่วงแรกของการใช้ Gomore ผู้ใช้ ต้องทำ mission ต่างๆ อย่างน้อย 2 mission เพื่อเป็นการ calibrate ให้ App รู้จักสมรรถภาพของร่างกาย ซึ่งแต่ละคนมีไม่เท่ากัน

Screenshot_2016-10-20-13-46-54

โดยหากผ่าน mission 2 แล้ว App จะคำนวน ค่า Stamina ออกมาให้ดังภาพด้านล่างครับ ซึ่งค่า Stamina ด้านซ้าย คือค่าระหว่าง การวิ่ง ส่วนกราฟด้านขวาคือ หลังจากจบการวิ่งแล้ว

Stamina

แต่หากผ่าน mission 3 เป็นต้นไป App ก็จะคำนวน Stamina Level รวมถึง Pace Estimation เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนในการวิ่งระยะต่างๆอีกด้วย ดังภาพด้านล่าง

summary

สิ่งสำคัญหลังจบการ workout แต่ละครั้งคือ App จะมีคำถาม 3 คำถาม คือ

  • BREATHING (ระดับการหายใจ)
  • MUSCLE (กล้ามเนื้อรวมถึงอาการเจ็บอื่นๆว่ามีไหม)
  • TIREDNESS (ระดับของความเหนื่อย)

Screenshot_2016-10-11-12-56-13 Screenshot_2016-10-11-12-56-37 Screenshot_2016-10-11-12-56-52

ให้ผู้ใช้ตอบคำถามให้ตรงตามความรู้สึกมากที่สุด เมื่อเราหยุดการใช้งาน App เพื่อความแม่นยำในการคำนวน Stamina โดย App จะคำนวนและปรับปรุงข้อมูลของร่างกายให้อัตโนมัติ ซึ่งตัวชี้วัดที่ให้เราทราบว่าร่างกายดีขึ้นไหม คือ Stamina Level และ Pace Estimate ครับ

แล้วจะลงรายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน App ในบทความถัดไปครับ

Amphicom Co., Ltd.
Gomore Thailand Authorized Distributor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *