GoMore Stamina Sensor คือ?

เหมือนเราขับรถ น้ำมันจะลดลงเรื่อยๆ คล้ายๆกับนักกีฬา ขณะที่วิ่งไป แรงเราก็จะลดลงเรื่อยๆเหมือนกัน
สิ่งสำคัญสำหรับการวิ่งระยะไกลคือการจัดการแรงหรือความหนักให้เหมาะสมกับความสามารถของร่างกาย หากวิ่งเร็วไปโดยที่ร่างกายยังไม่พร้อม ก็อาจจะวิ่งไม่จบ บาดเจ็บ หรือ วิ่งช้าไปเพราะกลัวแรงหมด แต่พอไกล้ถึงเส้นชัยแล้วแรงยังเหลือเฟือ ก็อาจจะพลาดสถิติที่ดีไป

Concept ของ Gomore คือ เซ็นเซอร์คาดหน้าอกที่วัดและแสดงผลว่า stamina ทั้งในสัดส่วนของ aerobic และ anaerobic หรือพูดรวมๆก็คือ แรง ของผู้ใช้ยังเหลืออีกเท่าไหร่แบบ real time บน Smart Phone เพื่อช่วยให้นักกีฬาทราบถึงขีดจำกัดของร่างกาย ณ เวลานั้น ไม่ว่าระหว่างซ้อม หรือระหว่างลงสนามจริง เพื่อช่วยเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและวางแผนการใช้ความเร็วหรือความหนักที่เหมาะสม ให้ไปสู่เป้าหมาย
Smiley face


วิดีโอแนะนำ Gomore

ข้อมูลแบบ Real-Time และ รายงานสรุปผล

Real Time

ข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสารจาก Gomore Thailand

ติดต่อเรา